Czas jako kwestia postępu

Od zarania dziejów pomiar czasu był dziedziną ludzkiej aktywności, który zaprzątał ludzkie umysły. Niegdyś, problem ten dotyczył ludzi w sensie ogólnym i niedokładnym, skazując ich na konieczność odnoszenie pojęcia czasu do zjawisk atmosferycznych i do obserwacji natury. Dzisiaj, umiejętność precyzyjnego pomiaru czasu jest nieodzowną częścią działalności naukowej i technicznej i w dużej części decyduje o tym, jakie jest nasze życie.

Warto być precyzyjnym

precyzyjne pomiary czasuNie ma chyba we współczesnym świecie osoby, która powiedziała by, że kwestia czasu jest dla niego nieistotna. Popularne przysłowie mawia: „czas to pieniądz”. Parafrazując to powiedzenie, można by rzec, że precyzyjne pomiary czasu są nieodzownym elementem postępu technologicznego, medycznego, naukowego, a co za tym idzie również biznesowego. Praca eksperymentalna, ważna we wszystkich trzech wyżej wymienionych dziedzinach, bardzo często wykorzystuje czas i jego bardzo dokładne odstępy do stwierdzenia jakiejś istotnej prawidłowości. I tak, poprawny rytm bicia serca określany jest za pomocą pewnych określonych odstępów czasowych, a arytmia jest zaburzeniem tego stanu. Precyzyjny pomiar czasu pomiędzy jednym, a drugim uderzeniem serca jest najprostszym zobrazowaniem tego, do czego pomiar czasu może przydać się w medycynie. Podobnie sprawa wygląda w pozostałych dziedzinach techniki i nauki. Czas i jego racjonalne zagospodarowanie w technice jest czymś, z czym spotykamy się codziennie. Odpowiedni czas zapłonu w silnikach wysokoprężnych w popularnych dieslach jest z góry przewidzianym procesem, wpływającym na sprawność silnika, stąd jego optymalizacja  i skrócenie, poprzedzona jest precyzyjnymi pomiarami, mającymi na celu maksymalnie zmniejszyć czas zapłonu. Dokładne zmierzenie czasu, w sportowym świecie setnych sekund decyduje o medalach, pieniądzach i rekordach, będących odnośnikiem do dalszych wysiłków przekraczania możliwości ludzkiego organizmu.

Nie ma takiej dziedziny ludzkiej aktywności, w której nie istnieje możliwość optymalizacji jakiegoś procesu za pomocą precyzyjnego pomiaru czasu. Jest to narzędzie służące do wyszukiwania w naturze lub w tworach ludzi prawidłowości, które pozwalają czy to na dostrzeżenie jakichś zjawisk nietypowych, czy to na dostrzeżenie prawidłowości. Odpowiednio zarządzany i badany czas prowadzi do doskonalenia pewnych procesów oraz wyznacza granice, które albo wyznaczają barierę do pokonania, albo są granicą nie do przekroczenia.