Dobra psychoterapia w Legnicy

 

Pod pojęciem psychoterapii rozumiemy całość działań opartych o psychologię, które mają zmierzać do poprawy kondycji psychicznej oraz eliminacji zaburzeń i chorób o podłożu psychicznym. Terapia najnowocześniejszymi metodami daje bardzo dobre efekty i z reguły w krótkim czasie pozwala na całkowita eliminację niekorzystnych czynników psychologicznych.

Kto w Legnicy zajmuje się psychoterapią?

psychoterapia w LegnicyW naszym mieście działa bardzo wielu specjalistów, zajmujących się psychoterapią. Posiadają oni wieloletnie doświadczenie i korzystają z najnowszych zdobyczy naukowych w postaci nowatorskich metod psychologicznych. Sesje psychoterapeutyczne organizowane w naszym mieście cieszą się dużą popularnością wśród ludzi cierpiących na zaburzenia związane z lękami, obsesjami i natręctwami – to właśnie główny obszar jakim zajmuje się psychoterapia w Legnicy. Psychoterapia jest traktowana jako zawód zaufania społecznego, jest ograniczony koniecznością certyfikacji oraz superwizji, czyli nadzoru i kontroli. Wykonywany jest przez osoby z wykształceniem psychologicznym albo psychiatrycznym – po dodatkowych szkoleniach. Psychoterapia dzieli się na dwie dziedziny – ścisłą psychoterapię i poradnictwo psychologiczne, czyli inaczej pomoc psychospołeczna. Jest pomocna tam, gdzie nie ma zdiagnozowanego zespołu chorobowego, ale jednak osoba, której jest udzielana pomoc, wymaga jej w takiej formie. Wedle wybranych badań, efekty psychoterapeutyczne występują już średnio po około dziewięciu sesjach. Efekt ten występuje niezależnie od rodzaju psychoterapii, płci oraz wieku. Z pomocą psychoterapii z powodzeniem można leczyć również takie zaburzenia jak bulimia, alkoholizm, osobowość typu borderline, ale także insomnię, czy nawet schizofrenię. Sesje terapeutyczne organizowane w prywatnych gabinetach są z reguły bardziej popularne od tych realizowanych przez nieodpłatny system opieki zdrowotnej. Wiąże się to z wieloma czynnikami, jednak głównie chodzi tu o szybszy dostęp do świadczenia.

Psychoterapia to fachowa pomoc w sytuacjach, które często wydają się beznadziejne. Z reguły nie wymaga stosowania środków farmakologicznych, gdyż stawia na psychoanalizę i regularny kontakt międzyludzki. Psychoterapia pomaga też w podnoszeniu umiejętności interpersonalnych i ma duży wpływ na zrozumienie własnej osobowości.