Najbardziej polecane ubezpieczenia majątkowe

Dostępne na rynku ubezpieczenia majątkowe stanowią osobny dział ubezpieczeń gospodarczych oraz są w wyraźny sposób odseparowane od ubezpieczeń osobowych. W zakresie polis majątkowych dostępne są zarówno polisy turystyczne, komunikacyjne, jak i mieszkaniowe. W efekcie przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być wycieczka, pojazd bądź nieruchomość. Jak wybrać dobre i polecane ubezpieczenia tego rodzaju? Czy warto zaniżać albo zawyżać wartość nieruchomości?

Poszukujemy dobrych ubezpieczeń majątkowych

polecane ubezpieczenia majątkowe w szczecinieNie jest możliwe objęcie polisą ubezpieczeniową wszystkich domów czy mieszkań. Należy mieć świadomość, iż problemy z wypłatą odszkodowania mogą się pojawić w przypadku, gdy dana nieruchomość nie jest trwale zamieszkana, zbudowana została z materiałów podatnych na działanie ognia, a także jest niezdatna do zamieszkania, bądź nawet przeznaczona do rozbiórki. Polisa może jednak obejmować nie tylko całe budynki i lokale mieszkalne, ale jednocześnie pomieszczenia przynależne, a także inne budynki i budowle jakie znajdują się na posesji. Zdarzają się także przypadki ubezpieczenia domków letniskowych czy nagrobków. Warto zdecydować się na polecane ubezpieczenia majątkowe w szczecinie. Warto mieć świadomość, iż w przypadku polisy mieszkaniowej możemy spotkać różne jej formy, a na jej ostateczny kształt wpływ mają różnorodne czynniki, jak na przykład przedmiot ubezpieczenia, zakres ochrony, sumy ubezpieczenia czy nawet wyłączenia odpowiedzialności. Należy również pamiętać, że rolą polisy jest zrekompensowanie poniesionych strat, przez co nie możemy zyskać więcej, aniżeli straciliśmy. Z tego powodu nie warto ubezpieczać nieruchomości na zbyt wysokie kwoty, a co za tym idzie powodować nadubezpieczenie. Jeszcze większym będzie niedoubezpieczenie, które może spowodować spore straty.

Osoby decydujące się na ubezpieczenie nieruchomości powinny mieć świadomość, iż polisy majątkowe nie dają prawa do uzyskiwania podwójnego ubezpieczenia. Nawet w przypadku ubezpieczenia nieruchomości w dwóch różnych towarzystwach, to łączna suma uzyskanych odszkodowań nie może przekroczyć wysokości poniesionych strat. Dodatkowo w przypadku sprzedaży ubezpieczonej nieruchomości, należy zgłosić ten fakt w ciągu 14 dni do ubezpieczyciela, dzięki czemu otrzymamy zwrot nadpłaconej składki.