Obrót gotowymi firmami

Zakup gotowej firmy to dość wygodne rozwiązanie. Wiele firm trudni się obrotem takich przedsiębiorstw. Są one często tworzone na potrzeby dalszej ich sprzedaży. Dopełniane są wszelkie niezbędne formalności. Nabywca otrzymuje komplet dokumentów, w tym wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP. Nie powstaje więc konieczność dopełniania jakichkolwiek dodatkowych formalności. 

Cechy charakterystyczne spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka z oo sprzedamRegulacje w zakresie poszczególnych rodzajów prowadzenia działalności gospodarczej reguluje Kodeks Spółek Handlowych. Znajdując ogłoszenie o treści – spółka z oo sprzedam – z pewnością wiele osób zastanawia się jakie korzyści mogą z tego wynikać. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową handlową. Może założyć ją nawet jedna osoba. Każda taka spółka musi mieć swoją nazwę, pod którą będzie prowadzona działalność gospodarcza. Po każdej nazwie obowiązkowo musi znaleźć się oznaczenie jej formy, dopuszczalny jest oczywiście skrót sp. z o.o. Aby spółka mogła funkcjonować konieczne jest podpisanie umowy, jako aktu notarialnego. W tym celu należy skorzystać z usług kancelarii notarialnej. Umowa, która jest podstawą założenia spółki zawiera najważniejsze dane, czyli jej firmę, siedzibę, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego. Ponadto wskazuje się maksymalną ilość udziałów przypadającą na jednego wspólnika. Może pojawić się również wskazanie czasu, na jaki spółka powstała.

Warto wiedzieć, że na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się wzór umów poszczególnych form działalności gospodarczej, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Elektroniczna wersja musi jednak posiadać ważny podpis elektroniczny. Bez tego elementu jest nieważna. Dopuszczalne są zmiany umowy spółki.