Opis substancji niebezpiecznej

 

Gdy prowadzimy działalność opierającą się na transporcie substancji chemicznych musimy wiedzieć, że niezbędne są nie tylko odpowiednie przygotowania do transportu, ale również dokumentacja. Dzięki temu minimalizujemy złe reakcje w sytuacji kryzysowej, co poprawia poziom bezpieczeństwa dla człowieka, jak również otaczającego go środowiska.

Odpowiedni opis substancji chemicznych

karty charakterystyki substancji niebezpiecznychJeśli prowadzimy działalność gospodarczą polegającą na przewożeniu substancji niebezpiecznych to musimy zdawać sobie sprawę z faktu, iż bardzo ważnym aspektem są karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. Dzięki nim nasz transport jest przygotowany na ewentualne sytuacje niebezpieczne. Co zawiera się w takim formularzu? Przede wszystkim samą charakterystykę fizykochemiczna produktu, aby była pewność, że to właśnie ten towar jest przewożony. Następnie wypisuje się zagrożenia jakie mogą wyniknąć w sytuacji wycieku czy innego uszkodzenia, a co za tym idzie – opisy reakcji na taką sytuację. Ma to pomóc minimalizować kontakt z nią oraz uniknąć większych szkód człowieka oraz środowiska. Dodatkowo taki dokument zawsze spisuje specjalista w danej dziedzinie, aby był on w pełni profesjonalny. Co więcej, w zależności od kraju dostawy może się nieco różnić, gdyż każdy kraj ma inne restrykcje w danym temacie. Przy tym ważne jest poprawne tłumaczenie dokumentacji, aby nie zaszła żadna pomyłka, ponieważ transport może zostać cofnięty.

Prowadzenie działalności opierającej się na transporcie substancji niebezpiecznych musi być odpowiednio udokumentowane. Dzięki temu odbiorca będzie gotowy na wszelkie ewentualne zagrożenia jakie mogą wyniknąć w przypadku danej substancji. Co więcej, taki dokument należy dostarczyć maksymalnie w dniu dostarczenia dostawy do odbiorcy.