Sposoby serwisu urządzeń pożarowych

Budynki i ich zabezpieczenia muszą być w prawidłowy sposób wykonane oraz konserwowane co przyczynia się do przedłużenia ich żywotności oraz trwałości. Każdy obiekt jest skomplikowanym tworem architektonicznym, który musi przechodzić okresowe kontrole mające na celu sprawdzenie jego podstawowych parametrów oraz wydanie dopuszczenia na dalsze użytkowanie. Pozwala to zawczasu wykryć wszystkie nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na użytkowanie budynku oraz bezpieczeństwo osób w nim przebywających.

Instalacja przeciwpożarowa wymaga regularnego serwisu

serwis instalacji przeciwpożarowychNie inaczej ma się sytuacja w przypadku instalacji, które stanowią jedną z integralnych części budowli. Szczególnie ważnym aspektem jest zapewnienie sprawności instalacji, które w sposób bezpośredni wpływają na bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie. To takich instalacji można zaliczyć urządzenia przeciwpożarowe, które zapewniają ochronę przed pożarem. Ich zadaniem jest zaalarmowanie osób przebywających w obiekcie o wystąpieniu zagrożenia. Dodatkową rolą jest jego eliminacja lub ograniczenie rozprzestrzeniania. W tym celu wykonywane są określone w scenariuszu pożarowym czynności. Z reguły uruchamiane są siłowniki klap dymowych, opuszczane kurtyny pożarowe oraz uruchamiane urządzenia wykonawcze takie jak tryskacze czy sygnalizatory. Wszystkie te urządzenia muszą być w pełni sprawne żeby mogły realizować zadania do których zostały stworzone. Właśnie dlatego ważnym aspektem ich użytkowania jest regularny serwis instalacji przeciwpożarowych, który ma na celu konserwację oraz ewentualną naprawę zdiagnozowanych usterek. Serwis instalacji przeciwpożarowych z reguły jednak polega na sprawdzeniu urządzeń oraz sporządzeniu dokumentacji serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta danego sprzętu.

Serwis instalacji można podzielić na okresowy oraz doraźny. Serwis okresowy jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem, który określa sposób i czas realizowania danych czynności. Serwis doraźny natomiast jest wykonywany w momencie zgłoszenia awarii lub usterki systemu. Może być to wynikiem na przykład audytu wewnętrznego lub zewnętrznego, który był przeprowadzany w obiekcie. Negatywny wynik obliguje zarządce do natychmiastowego usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń. Niektóre urządzenia mogą być jednak serwisowane jedynie przez upoważnione osoby.