Szerokie zastosowanie rozpylaczy rozpylacz Lechler

 

Kiedy chcemy osiągnąć określony strumień wody podczas podlewania ogrodu wężem, z reguły regulujemy go na różne sposoby tak, aby był on odpowiednio dostosowany do danej powierzchni, odległości oraz roślin. Rozpylacze działają tak samo. mają różnokształtne główki, które dają określony strumień cieczy. Ich zastosowanie jest bardzo szerokie w rolnictwie podczas automatycznego nawożenia lub tez nawadniania.

Od czego zależy dobór rozpylaczy?

rozpylacz lechlerDobór rozpylaczy zależy od wielu rzeczy. Doskonale pokazuje to tabela umieszczona na stronie producentów rozpylaczy, z którą warto się zapoznać. Każdy rozpylacz ma swoje zastosowanie, z kolei jego dobór ma na celu wymodelować formę strumienia cieczy. Trzeba też mieć na uwadze ciśnienie oraz samą ciecz. Inaczej rozpyla się ciecz zawierającą pestycydy, czy herbicydy, a inaczej ciecz, która zawiera biostymularoty będące regulatorami wzrostu. Inna też forma strumienia musi być podczas stosowania nawozów doglebowych, a inna podczas nawadniania czy usuwania szkodników. Rozpylaczy mamy wiele rodzajów i wielokrotnie jest tak, że rolnik boryka się z tym, który rozpylacz Lechler będzie pasował w danej sytuacji. Otóż istnieje bardzo dużo rodzajów rozpylaczy stosowanych w rolnictwie, z których najbardziej popularne okazują się być rozpylacze płaskostrumieniowe mające na celu ogólną ochronę roślin. Podobnie jest w przypadku rozpylaczy standardowych. W tym przypadku można stosować nie tylko ochronę roślin, ale i również zwyczajne nawadnianie. Oprócz tego wyróżniamy rozpylacze antyznoszeniowe. Jak sama nazwa wskazuje mają one na celu uniemożliwienie roznoszenia się kropel cieczy na znaczną odległość. Jest to spowodowane wąskim pasem roślin, które muszą mieć zastosowany intensywny zabieg ochronny, z kolei odleglejsze tereny są pozbawione tych środków, co jest sprzyjające. Grube krople wytwarzają eżektorowe rozpylacze i w tym przypadku można zastosować nawozy płynne, czy biostymulatory.

Producent rozpylaczy oferuje jeszcze większą ilość różnych elementów do określonego rozpylania cieczy. Jak już wspomniano, można je porównać do dyszy węża ogrodowego. Każdy rolnik doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że strumień cieczy ma ogromne znaczenie w nawożeniu czy stosowaniu ochrony roślin. Każdy rozpylacz ma więc swoje ważne zastosowanie.