Ważenie towarów podczas transportu przenośnikiem

Konieczność ważenia materiałów w przemyśle jest obligatoryjna ze względu na konieczność zachowania prawidłowości procesów technologicznych. W wielu przypadkach powinniśmy mieć wiedzę, na temat tego ile wynosi dana waga towaru, który akurat jest transportowany. Można to zrealizować za pomocą wagi automatycznej.

Automatyczna waga przenośnikowa

wagi automatyczne przenośnikoweProblemem z ważeniem towarów podczas transportu jest to, że znajdują się one w stanie ruchu, to znaczy, że poruszają się w sposób ciągły uniemożliwiający stabilne zważenie. Nie byłoby problemu jeśli ważylibyśmy dany materiał seriami, czyli jeśli na ten przykład zatrzymamy przenośnik, a następnie dokonamy pomiaru. Jednak w większości przypadków zależy nam, aby pomiar odbywał się w sposób ciągły. Taką funkcję realizują dla nas wagi automatyczne przenośnikowe, które są montowane bezpośrednio w danym miejscu przenośnika, przez który przechodzi materiał. Ten sposób ważenia jest oparty na dwóch rzeczach. Po pierwsze tensometr umieszczony pod taśmą, z reguły sprzężony z rolkami, który dokonuje pomiaru nacisku na taśmę, a po drugie rolka do pomiaru prędkości przesuwu taśmy, która jest umieszczona tak, aby dotykała taśmociągu lub rolek. Na podstawie tych danych system jest w stanie określić jaki ciężar materiału przewinął się przez taśmę w danym czasie, poprzez zliczanie siły nacisku i odwzorowanie jej w funkcji prędkości taśmy. Taki pomiar daje nam odpowiednią wiedzę na ten temat.

Wagi taśmociągowe wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie istotny jest pomiar ilości materiału, który przeleci przez dany obszar, w ściśle określonym czasie. Najczęściej tego typu technologię wykorzystuje się do pomiaru materiałów sypkich, na przykład piasku na żwirowniach, a także w kopalniach węgla czy też kruszyw drogowych.