Fachowe rozminowanie budynku

Stare kamienice w centrum miasta często nadawały się tylko do rozbiórki, aczkolwiek kilka budynków było w stanie pozwalającym na remont. To podczas jednego z takich remontów znaleźliśmy stary magazyn wojskowy pod jedną z kamienic, a był on pełen materiałów wybuchowych, zardzewiałej broni i amunicji. Niektórzy twierdzili iż powinniśmy zawiadomić pracowników lokalnego muzeum, aczkolwiek takie znalezisko było zbyt niebezpieczne, by pozostawić je na miejscu.

Profesjonalna firma saperska z doświadczeniem

usługi saperskiePozostawienie takiego magazynu bez nadzoru było w naszej opinii proszeniem się o kłopoty, gdyż znajdowało się w nim wystarczająco dużo materiału wybuchowego, by zrównać cały ciąg kamienic z ziemią. Dlatego też, niezwłocznie po wykryciu owego magazynu zgłosiliśmy się do firmy prowadzącej profesjonalne usługi saperskie, w celu zlikwidowania i zutylizowania znalezionych materiałów niebezpiecznych. Prace były tym trudniejsze, iż okolica była gęsto zabudowana, dlatego też pracownicy, mający duże doświadczenie w działaniach na tak ciasno zabudowanych miejscach, odgrodzili cały niebezpieczny teren tak, by żadna osoba niepowołana nie miała do niego dostępu. Wszystkie budynki zostały dokładnie przeczesane z użyciem najnowocześniejszych narzędzi, z których bodaj najbardziej podstawowym był wykrywacz metalu, a wszystkie materiały wybuchowe które zostały znalezione, były przez pracowników zabezpieczane natychmiast. Z powodu gęstej zabudowy, nie było możliwe zutylizowanie niewybuchów na miejscu, z obawy o uszkodzenia jakie takowa utylizacja może wywołać, jednak mimo to, firma dysponowała na miejscu samochodem opancerzonym, do którego załadowywane były wszystkie materiały, które nie nadawały się do natychmiastowego rozbrojenia.

Takie materiały mogły być potem bezpiecznie odwiezione na pobliski poligon i zdetonowane bez szkód, choć w razie jakiejkolwiek awarii, wóz saperski był wystarczająco dobrze zabezpieczony przed wszystkimi wewnętrznymi wybuchami. Prace trwały bardzo krótko, głównie przez bardzo solidne i fachowe podejście pracowników, którzy z wszelkimi czynnościami zamknęli się w ledwie czterech dniach. Dokładnie oczyszczone budynki można więc było rozebrać lub remontować bez obawy o znalezienie kolejnych niebezpiecznych pozostałości.