Jakie są oczyszczalnie ścieków?

Na polskim rynku znajdziemy aż 3 rodzaje oczyszczalni ścieków. Najpopularniejsze są oczyszczalnie beztlenowe, które posiadają dodatkowe zbiornik na osadnik gnilny, a także drenaż rozsączający. Drugim rodzajem oczyszczalni są oczyszczalnię przepływowe lub hybrydowe. Jeszcze innym rodzajem oczyszczalni jest oczyszczalnia hydrofitowa, która jest największa i musimy posiadać bardzo duży teren do instalacji takiej oczyszczalni.

Czy warto kupić oczyszczalnie z osadnikiem gnilnym?

biologiczna oczyszczalnia ścieków - wielkopolskieKażda oczyszczalnia ścieków powinna posiadać osadnik gnilny, w którym zachodzi najwięcej procesów fermentacji ścieków. Najczęściej wściekli tam gniją i powoduje to nieprzyjemny odór. W technologii tej musimy zastosować również odpowiednie preparaty bakteryjne, a także enzymatyczne, które pozwolą na utrzymanie odpowiedniego poziomu fermentacji. W osadniku gnilnym będziemy mogli zredukować zanieczyszczenia do nawet 50%. Dalsze zanieczyszczenia trafiają już do drenażu rozsączającego, gdzie będą dalej oczyszczane. Systematycznego stosowania biopreparatów potrzebuję biologiczna oczyszczalnia ścieków – wielkopolskie to region, gdzie możemy kupić oczyszczalnie ścieków wyposażona w studzienkę kontrolną do zbierania próbek nieczystości. Bardzo popularnym wyborem są oczyszczalnie przepływowe, które działają na zasadzie przepływu ścieków przez komory oczyszczalni. W momencie, gdy ścieki wpływają do zbiornika oczyszczalni, to po kilku minutach wypływają już jako nieczystości oczyszczone. Oczyszczalnia taka jest podzielona na dwie komory i w pierwszej zachodzą procesy tlenowe a w drugiej działa osadnik wtórny. Popularne są również oczyszczalnię hybrydowe, które są podobne do przepływowych, ale tutaj osad czynny przepompowywany jest z osadnika wtórnego. Zawsze powinniśmy zdecydować się na automatyczną oczyszczalnię ścieków, która sama będzie przepompowywać osad. W przeciwnym wypadku będziemy musieli zawsze pamiętać, aby wykonać to samodzielnie.

Żeby zbudować dobrą oczyszczanie ścieków to musimy dobrać odpowiednie urządzenia, a także odpowiednio ukształtować teren działki. Instalacja powinna być jak najprostsze i wykonana w dni bezdeszczowe. Najczęściej wielkość oczyszczalni dobieramy pod względem tego, ile osób będzie zamieszkiwało dom jednorodzinny lub też ile osób będzie korzystało z restauracji lub hotelu albo innego obiektu, do którego montujemy oczyszczalnie ścieków.