Wskazania do budowy studni chłonnej

Studnie nazywane chłonnymi, są coraz częściej umieszczane na działkach prywatnych. Pamiętać jednak trzeba o tym, że pewne rodzaje terenu wykluczają możliwość ich budowy. Dlatego też przed rozpoczęciem wykopów warto zapoznać się z dostępnymi informacjami, a także wykonać badania gruntu. Pozwoli to ustalić, czy studnia taka może powstać w danym miejscu. Jeżeli tak, rozpocząć można układanie instalacji oraz wkopywanie zbiornika.

Na jakiej działce umieścić studnię chłonną?

studnie chłonneW zależności od typu działki różnić może się także rodzaj gleby, który na niej występuje. Aby postawić studnie chłonne, wymagane są wcześniejsze badania stanu podłoża. Pozwalają one określić, na jakim poziomie znajdują się wody gruntowe. Jeżeli będą one za wysoko niemożliwe stanie się wkopanie takiego zbiornika. Doszłoby w takiej sytuacji do zalania go, nie spełniałby więc swojej podstawowej roli. Jeżeli natomiast badania wykazały, że wody gruntowe znajdują się na odpowiednio niskim poziomie, bez obaw można będzie rozpocząć instalację rur odprowadzających, a także wkopywanie samego zbiornika. Wskazaniami do montażu studni chłonnej jest przede wszystkim ułożenie terenu i rodzaj występującej na nim gleby. Zaleca się więc budowę takiej instalacji szczególnie tam, gdzie podłoże jest gliniaste, a więc nie przepuszcza wody z powierzchni, co grozi gromadzeniem się jej, a nawet zalaniem całego terenu. Montaż studni chłonnej ma także aspekt ekologiczny, pozwala bowiem na gromadzenie wody deszczowej w efektywny sposób.

Studnie chłonne są coraz chętniej montowane na prywatnych działkach. Istnieją jednak przeciwwskazania do ich wkopania. Przede wszystkim nie można tego zrobić, jeżeli poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki. Groziłoby to zalaniem zbiornika. Jeśli jednak po badaniach gleby okaże się, że jest to możliwie, warto zainstalować taką studnię między innymi po to, aby zbierać wodę deszczową.