Zalety uproszczonego postępowania uadłościowego

Warto wiedzieć, że tryb uproszczony postępowania upadłościowego w przypadku konsumentów ma zastosowanie, kiedy dłużnik nie ma majątku albo nie nadaje się on do szybkiej likwidacji. W tym przypadku nie występuje sędzia komisarza, a syndyk może samodzielnie decydować o likwidacji majątku upadłego. Jedynie w przypadku nieruchomości i innych droższych składników ma obowiązek zawiadomić o sposobie likwidacji wierzycieli oraz sąd.

Skuteczne uproszczone postępowanie

uproszczone postępowanie upadłościoweW przypadku trybu uproszczonego postępowania upadłościowego skierowanego do konsumentów nie sporządza się odrębnie list wierzycieli ani planów podziału funduszu masy upadłości. Nie ma również obowiązku składania sprawozdań rachunkowych. Dobrym rozwiązaniem może się okazać uproszczone postępowanie upadłościowe. Po przeprowadzeniu postępowania syndyk sporządza projekt planu spłaty wierzycieli. Dodatkowo wierzyciele oraz upadły mają możliwość wniesienia uwag względem sporządzonego projektu. Następnie syndyk przesyła plan wraz ze stanowiskiem wierzycieli oraz upadłego do sądu, po czym sąd orzeka w przedmiocie sposobu oddłużenia. Możliwa jest również ewentualna odmowa oddłużenia. W końcowym etapie sąd ma możliwość ustalenia planu spłaty wierzycieli, umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty, umorzenia warunkowego zobowiązania upadłego, jak również odmówienia ustalenia planu spłaty wierzycieli, co wiąże się z odmową oddłużenia upadłego.

Warto znać dokładniejszy przebieg postępowania upadłościowego, które zaczyna się od złożenia wniosku, a następnie jego rozpatrzenia przez sąd oraz ogłoszenie upadłości. Kolejny etap to rozpoczęcie postępowania upadłościowego prowadzonego przez syndyka, likwidacja składników majątkowych oraz zgłaszanie wierzytelności przez wierzycieli. Ważnym etapem jest ustalenie planu spłaty i jego wykonanie, a także umorzenie części ewentualnych zobowiązań.