magazyn

Sposoby na sprawne zarządzanie i organizację magazynu

Magazyny są podstawą działanie praktycznie wszystkich większych firm produkcyjnych i w dużej mierze przekładają się na sposób jej działania. Ważne jest zatem to by były one odpowiednio przygotowane, prowadzone i zarządzane, tak aby nie było żadnych problemów z wysyłką towarów organizacją pracy magazynierów i odnalezieniem potrzebnych towarów, jakie zatem rozwiązanie należy stosować na magazynie i jakiego rodzaju szkolenia powinny zostać zorganizowane by prace na magazynie usprawnić? Odpowiedzi na to pytanie postaramy się udzielić w poniższym artykule. 

Działanie magazyny – procesy logistyczne

procesy logistyczneMagazyny są obecnie podstawa działania wielu firm produkcyjnych, należy się jednak liczyć z tym, że zapewnienie ich sprawnego działania logistycznego nie jest wcale takie łatwe. Przy planowaniu magazyny należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak działanie magazynu w takich obszarach jak zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja, Prawidła organizacja procesów logistycznym w magazynie ma pozwolić na ukształtowanie sposobów postępowania w magazynie, co ma zapewnić optymalną koordynacje wszystkich wykonywanych przedsięwzięć. Według informacji na portalu polskiprzemysl.com.pl ogólne wytyczne jakimi należy się kierować przy ustalaniu gospodarki magazynowej to:

 • ustalenie charakterystyki technicznej przechowywanych produktów,
 • określenie terminów dostaw,
 • opracowanie i wdrążenie odpowiednie systemu koordynującego prace magazynu,
 • określenie rodzaju ładunku i sposobów ich tworzenia (opakowywania),
 • uwzględnienie rozwiązań pomocniczych stosowanych na magazynie.

Wszystkie elementy gospodarki magazynowej należy traktować  w perspektywie całości, a co za tym idzie procesy magazynowe muszą zostać tak rozplanowane by zapewnić spójne działanie magazynu.

Wyposażenie magazynów – co powinno znaleźć się na jego stanie

Wyposażenie magazynówPodstawą sprawnego działania magazynu jest jego odpowiednie wyposażenie i rozplanowanie jego układu. Za absolutnie podstawowe wyposażenie magazynów należy uznać takie elementy jak:

 • regały do magazynu (regały paletowe, regały lekkie, regały wspornikowe, regały z pojemnikami),
 • drabiny, schodki,
 • platformy,
 • wózki widłowe.

Jeśli chodzi o same regały do magazynu to ich rodzaj powinien być dobierany indywidualnie do każdego magazyny i typu produktu w nich przechowywanych. Niemniej ważne jest to by regały te były tak ustawione by był do nich swobodny dostęp zarówno dla pracowników jak i dla wózków widłowych. Szerokość uliczek pomiędzy ustawionymi regałami powinna być na tyle duża by swobodnie i bez ryzyka mógł tamtędy przejechać wózek widłowy. Należy także pamiętać o tym, że jeśli na magazynie znajdują się miejsca jakoś szczególnie niebezpieczne to powinny one zostać specjalnie oznaczone, tak by zwiększyć poziom bezpieczeństwa, tak materiałów jak i osób przebywających w tej strefie.

Szkolenie a praca na magazynie

SzkolenieNa jakość i efektywność pracy na magazynie przekłada się nie tylko sposób jego wyposażenia i rozplanowania, ale także i to jakie przygotowanie mają osoby pracujące na magazynie. Co ważne tyczy się to nie tylko samych magazynierów, ale także i osób zarządzających pracownikami na magazynie. Jakie zatem szkolenia należy wziąć pod uwagę? Można by tu wymienić takie szkolenia jak:

 • szkolenia dla magazynierów,
 • szkolenia na wózki widłowe,
 • szkolenia menadżerskie,
 • coaching zespołowy.

Wszystkie z tych szkoleń wbrew temu co by się mogło wydawać mają wpływ na to jak w ogólnym rozumieniu funkcjonuje magazyn. Szkolenia dla magazynierów uczą podstawowych zasad obsługi programów, gospodarki magazynowej, technologii prac magazynowych oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku magazyniera. W ramach takiego szkolenia przekazywana jest także podstawowa wiedza z zakresu technik sprzedaży, obsługi kasy fiskalnej oraz ogólnych zasad działania magazynu, co podnosi kompetencje pracowników i sprawia, że ich praca jest bardziej wydajna. Pomysłowe szkolenia menadżerskie i coaching zespołowy mogą się wydawać nieco mniej oczywistymi szkoleniami, jeśli chodzi o prace na magazynie, jednak należy zdawać sobie sprawę, że to w jaki sposób zarządzani będą pracownicy magazynu i jak będzie wyglądać komunikacja na linii menadżer-pracownicy zależy to jak sprawnie działa magazyn, dlatego ważne jest to by osoby kierujące takim zespołem nabyły odpowiednie kompetencje, jak i to by cały zespół nauczył się współpracy, prowadzenia szczerych i otwartych rozmów i wspólnego rozwiązywania problemów.

Program magazynowy – a zarządzanie magazynem

Program magazynowyWażnym elementem działania magazynu jest także dobór odpowiedniego programu magazynowego. Program magazynowy ułatwia przepływ informacji w magazynie, a co za tym idzie usprawnia zarządzanie magazynem. Dobrze dobrany program usprawnia także organizacje i realizacje procesów produkcyjnych. Obecnie na rynku dostępnych jest bardzo wiele różnych programów magazynowych, które posiadają nieco odmienne funkcje. Warto zatem przy wyborze programu magazynowego zwrócić uwagę na to jakie posiada on funkcje oraz jak bardzo jego obsługa jest skomplikowana oraz na to czy będzie on pasował do specyfiki danego magazynu.

Podsumowując

Zapewnienie sprawnej pracy magazynu nie jest wcale takie łatwe, dlatego warto wiedzieć jakie rozwiązania mogą nam to ułatwić. Warto także pamiętać, że wszystkie elementy gospodarki magazynowej powinny być rozplanowane tak by proces logistyczny był płynny i tym samym by nie było żadnych problemów jeśli chodzi o prace magazynu. 

Leave a Comment