transport międzynarodowy

Transport międzynarodowy i odpowiednie oznaczenie samochodów

Transport międzynarodowy jest obecnie jednym z bardziej rozwiniętych sektorów branży TSL. Warto zatem wiedzieć czym ta gałąź transportu się charakteryzuje, jakie stawia wymagania wobec przewoźników i z jakiego rodzaju trudnościami w trakcie transportu międzynarodowego trzeba się liczyć. W tym artykule przedstawimy kilka informacji odnośnie zagadnienia związanego z transportem międzynarodowym, spedycją międzynarodową oraz prawidłowym oznakowanie pojazdów.

Transport międzynarodowy – co warto wiedzieć?

transport międzynarodowyTransport międzynarodowy czyli przewóz ładunków poza obrębem jednego kraju na dzień dzisiejszy jest najmniej eksploatowanym sektorem branży transportowej. Jest to przede wszystkim związane z prowadzonym na szeroką skale importem i eksportem produktów przez różnego rodzaju firmy. Niemniej należy zdawać sobie sprawę z tego, że tym co przede wszystkim decyduje o tym jak będzie przebiegał transport międzynarodowy, jakie pojazdy muszą zostać dobrane oraz jakie trasy – jest rodzaj ładunku. Zasadniczo, jeśli chodzi i usługi transportowe to wyróżnia się takie podstawowe rozróżnienie na ładunki jak:

  • ładunki całopojazdowe,
  • ładunki częściowe,
  • ładunki chłodnicze,
  • ładunki niebezpieczne,
  • ładunki wielkogabarytowe.

Co dość oczywiste ładunki całopojazdowe to ładunki, które zajmują całą przestrzeń załadunkową. Niemniej w praktyce przewozowej, za ten typ ładunków zwykle uznaje się ładunki pochodzące tylko od jednego zleceniodawcy. Według www.eutransport.pl wynika to z tego, że taka interpretacja terminu przysparza mniej problemów, ponieważ wówczas bez znaczenia pozostaje kwestia wielkości czy też masy samego ładunku. Jeśli chodzi o ładunki częściowe to są to ładunki zwykle pochodzące od różnych klientów, czyli takie, które zajmują jedynie część dostępnego miejsca załadunkowego. Chłodnicze to znowuż takie, które wymagają zastosowania specjalnych pojazdów umożliwiających obniżenie temperatury w strefie załadunkowej do takiej jaka jest wymagana dla danych produktów. Ładunki niebezpieczne to także ładunki, które wymagają stosowania specjalnych rozwiązań, jednak w ich wypadku przewóz wiąże się także z pewnym poziomem niebezpieczeństwa – zależnym od tego co jest transportowane. Najczęściej mamy tu do czynienia z różnego rodzaju substancjami chemicznymi. Ostatnią kategorią są ładunki wielkogabarytowe, czyli inaczej mówiąc ładunki przestrzenne. Są to ładunki, których  wymiary pod którymkolwiek względem przekraczają maksymalne wymiary załadunkowe, a co za tym idzie ich przewóz wymaga stosowania dodatkowych zabezpieczeń. Jak zatem widać rodzaj ładunku decyduje o tym jakie pojazdy oraz dodatkowe rozwiązania muszą zostać dobrane. Należy się liczyć także jednak z tym, że w niektórych przypadkach konieczne jest także stosowanie odpowiednich oznakowań.

Oznakowanie ładunków niebezpiecznych

znaki ADRZgodnie z obowiązującymi przepisami pojazdy przewożące substancje niebezpieczne muszą zostać odpowiednio oznakowane. Z zasady w naszym rejonie stosuje się system znaków wspólny dla całej Europy z wyjątkiem Wielkiej Brytanii. Dla transportu kołowego stosuje się znaki ADR. Występują one w formie pomarańczowych tablic mających wymiary 30×40 centymetrów. tablice te zawierają dwa numery. Są to numeru ostrzegawcze – górny numer to numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa, dolny natomiast to numer rozpoznawczy dla przewożonego materiału. Prawidłowe oznakowanie pojazdu wymaga także stosowania znaków graficznych ADR. System znaków ADR nie jest jednak jedynym rodzaje oznakowania. Wyróżnia się także tak zwany diament niebezpieczeństwa stosowany głównie w USA oraz Hazem-Code, który wykorzystywany jest w wielkiej Brytanii. Rozwiązanie to jest dość podobne do ADR, jednak zamiast tablic stosuje się szyldy podzielone na pięć części, zawierający informacje odnośnie rodzaju niebezpieczeństwa, dystrybutora, procedury postępowania w razie wypadku.

Oznakowanie pojazdów ciężarowych i naczep

znaki ADRNiemniej należy także pamiętać o tym, że konieczność oznakowania pojazdów transportowych nie dotyczy tylko tych które przewożą ładunki niebezpieczne. Na podstawie informacji z popularnego portalu www.portal-transportowy.pl wiemy, że konieczne jest także oznakowanie samochodów ciężarowych których całkowita masa przekracza 7,5 tony (z wyłączeniem pewnych rodzajów pojazdów o których mowa w rozporządzeniu) oraz naczep których długość przekracza 8 metrów lub też których masa jest większa niż 10 ton. W takich przypadkach konieczne są tablice odblaskowe. Tablice wyróżniające powinny mieć pasy ukośne o właściwym kącie nachylenia w naprzemiennych kolorach- żółtym i czerwonym. Powinny one być wykonane z materiałów odblaskowych i fluorescencyjnych.

Światła do naczep

Światła do przyczepki Mówiąc o oznakowaniu naczep należy także wspomnieć o konieczności stosowania świateł do naczepy. Światła do przyczepki to przede wszystkim światła  odblaskowe. Obowiązek ich stosowania jest podyktowany przede wszystkim tym, że zapewnia to bezpieczeństwo innym użytkowaniom ruchu drogowego. Co więcej, jeśli chodzi o lampy do przyczepy to w przypadku samochodów ciężarowych konieczne jest także stosowanie tak zwanych obrysówek, czyli lamp odblaskowych, które mają pomóc oszacować innym użytkownikom wielkość pojazdu. Wymóg ten jednak dotyczy tylko niektórych aut.

Podsumowując

Transport międzynarodowy choć prężnie się rozwija to jednak wiąże się z wieloma różnymi ograniczeniami i wymogami, czego trzeba być świadomym. Dodatkowo warto także uwzględnić fakt, że wymogi te mogą ulegać zmianie w zależności od tego do jakiego kraju przewożony jest ładunek. 

Leave a Comment