Wytrzymałość materiałów w statycznie obciążonych konstrukcjach

Projekty wykorzystujące innowacyjne rozwiązania oraz materiały muszą być poprzedzone fazą badawczą. Dotyczy to w szczególności materiałów konstrukcyjnych, których zastosowanie musi być poprzedzone wieloma testami funkcjonalnymi. Materiały te bowiem w sposób bezpośredni wpływają na bezpieczeństwo osób zgromadzonych w danym obiekcie.

Uniwersalność maszyn wytrzymałościowych

uniwersalna maszyna wytrzymałościowaWszelkie pomyłki projektantów są więc niedopuszczalne ponieważ mogą prowadzić do nieodwracalnych zniszczeń a także zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Żeby temu zapobiec przed użyciem danego materiału w projekcie jest on wcześniej badany w laboratorium pod kątem swoich właściwości funkcjonalnych. Wykorzystywane są do tego celu różne urządzenia badawcze. Jednym z przykładów może być uniwersalna maszyna wytrzymałościowa, która pozwala zbadać siły działające na dany materiał. Uniwersalne maszyny pomagają określić siły ściskające oraz rozciągające co jest bardzo ważne pod kątem obciążalności statycznej konstrukcji. Dzięki temu może być bez problemu wyznaczona granica sprężystości oraz plastyczności danego materiału. Oprócz tego często wyznaczany jest również punkt zerwania danej próbki. Warto dodać, że po przeprowadzonych badaniach projektant musi również uwzględnić tak zwany punkt bezpieczeństwa. Z reguły jest to kilka razy mniejsza wartość siły niż zmierzona w rzeczywistości. Dzięki temu zastosowanie danego materiału nie może stanowić zagrożenia ponieważ w rzeczywistości wytrzymuje on znacznie większe wartości obciążenia.

Warto dodać, że wytrzymałość materiałów jest bardzo ważnym aspektem. Często w trakcie realizacji większych konstrukcji na które składa się kilka transportów surowca firma wytwarzająca elementy konstrukcyjne bada próbki z danej partii żeby stwierdzić ich zgodność z wartościami podanymi przez producenta. Podejście to jest jak najbardziej słuszne i w dużej mierze zwiększa pewność zastosowanych materiałów.